Výuka angličtiny

Angličtina pro děti

Předškolní děti

Výuka angličtiny je zábavná a jednoduchá!
Děti se toho nejvíc naučí, když si hrají. Právě toho se snažím na lekcích docílit. Děti nechtějí při výuce dlouhé hodiny jen sedět, to je ostatně jeden z důvodu, kvůli kterému ztrácí motivaci. Mé lekce jsou plné zábavných aktivit, které podněcují všechny lidské smysly. Díky originálním písničkám, hrám a interakcím se z učení Angličtiny stává dobrodružství.
Lekce probíhají v malých skupinkách. Děti potřebují intenzivní přístup, rády totiž soutěží a spolupracují. Proto největší pokroky dělají v malých skupinách 4 – 8 dětí. Učí se spolupráci, sociálním vazbám a užijí si také spoustu zábavy. Děti při svých lekcích motivuji a povzbuzuji, pochvala je v jejich vývoji velmi důležitá. Děti se díky tomu nebojí komunikovat, zapojují se do výuky a budují zdravé sebevědomí. Děti potřebují střídat činnosti a podněty. Nejlepší je škola hrou, proto jsou lekce plné interakce – zpívají, tancují, řeší nejrůznější úkoly. Díky tomu má každá lekce spád a osobnost se při ní rozvíjí všestranně, což je vynikajícím základem pro budoucí vzdělávání. Díky rytmu a melodii si děti snadno pamatují slovíčka i celé fráze, proto se na lekcích učíme různé písničky, na které tančíme, či se jinak pohybujeme. Hudba je významná pro pozdější rozvoj kognitivních schopností ve škole. Pomůcky pro výuku jsou velmi důležité, rozvíjí dětskou zvídavost a pomáhají k efektivnímu učení.

Pro nejmenší

Kurz probíhá hravou formou, aby si děti mohly užít čas se svojí maminkou/tatínkem a při tom se oba něco naučili. Proč začít s Angličtinou tak brzo? Má to vůbec smysl? Ano má.
Každé dítě má v sobě přirozenou zvědavost, která je motivací k učení nových věcí. Děti se učí nejvíce tím, že si hrají a napodobují své okolí a využívají k tomu všechny své smysly. Učí se vlastními zážitky. Stejným způsobem učíme děti i jejich rodný jazyk. Proč bychom je měli jiný jazyk učit jinak než tou nejpřirozenější metodou, tedy pomocí jejich smyslů?
Prostřednictvím her, rýmů a písniček děti postupně pronikají k základům Angličtiny stejně snadno, jako si osvojují svůj mateřský jazyk. Kurz posiluje vývoj mozku a sociální rozvoj dětí, zlepšuje jejich motorické dovednosti, hudební sluch a vnímání rytmu. Kromě toho kurz také posiluje a prohlubuje vazby mezi rodičem a dítětem. Paralelně se svým mateřským jazykem si děti na kurzu osvojují Angličtinu stejně snadnou a přirozenou cestou. Prostřednictvím opakovaného poslechu, pozitivního posilování a živé interakce se děti učí Angličtinu snadno a stejně přirozeně, jako se učí svůj mateřský jazyk.

Online výuka

Lekce uzpůsobuji každému dítěti zvlášť, podle jeho znalostí, úrovně a potřeb. Snažíme se rozvíjet slovní zásobu, konverzovat a to propojit s gramatikou. Na lekcích jsme aktivní, protože děti pohyb potřebují, proto výuku prokládám hrami a různými aktivitami. Vše je úměrné věku dítěte.

Online lekce – soukromé
45 minut – 350,- Kč/ 1 lekce
Výuka probíhá přes ZOOM, WhatsApp, či GOOGLE MEET.
Online lekce – ve dvojicích
60 minut – 550,- Kč/ 1 lekce
Výuka probíhá přes ZOOM, WhatsApp, či GOOGLE MEET.

Kurzy školní rok 2023/2024 

HOSTOUŇ u Prahy – angličtina

každé úterý

 

 • Angličtina pro nejmenší
  9:00 – 9:45 (1,5 roku – 2,5 roku)
 • Mírně pokročilí starší
  14:35 – 15:20 ( 5 – 7 let)
 • Mírně pokročilí mladší
  15:30 – 16:15 (4 – 6 let)
 • Začátečníci mladší
  16:20 – 17:05 (3 -5 let)
 • Začátečníci starší
  17:10 – 17:55 (4 – 6 let)

(mírně pokročilí mají minimálně 1 rok angličtiny ukončen)

Lekce probíhají v komunitním centru/Zdravotní středisko/Knihovna

(Hájecká 560, Hostouň)

Celoroční kurz – 4.950,- Kč

(garance odučení 33 lekcí) + 1 lekce na víc bonusová
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 dětí. Maximální počet dětí ve skupince 8/9.

 

MŠ Na Statku, Hostivice – angličtina

každou středu

 

V rámci docházky – dopolední lekce

• Začátečníci

• Pokročilí

Lekce probíhají v MŠ Na Statku – Úhonice

(Na Návsi 11, Úhonice)

Celoroční kurz – 4.800,- Kč

(garance odučení 33 lekcí) + 1 lekce na víc bonusová
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 5 dětí. Maximální počet dětí ve skupince 8/9.

 

MŠ Na Statku, Hostivice

– pohybová průprava

každý čtvrtek

 

 V rámci docházky – dopolední lekce

• Začátečníci

• Pokročilí

Lekce probíhají v MŠ Na Statku – Úhonice

(Na Návsi 11, Úhonice)

Celoroční kurz – 4.200,- Kč

(garance odučení 33 lekcí) + 1 lekce na víc bonusová
Kurz bude otevřen při minimálním počtu 7 dětí. Maximální počet dětí ve skupince 12.

 

UKÁZKOVÁ LEKCE ZDARMA